Optegnelser uden sikkert årstal

31.07
Denne dag, mellem den 5. og 6. aftentime dør min kæreste søster Judith Paselich i Rostock.

21.09
Jeg så gravmonumentet for den gode kejser [Frederik III, hertug af Østrig] i Wien ved Sct. Stefanskatedralen.