Senere tilføjelser

Eiler Akeleyes og Casper Paslichs den yngres tilføjelser i dagbogen

15. januar.
Denne bog gør Hilarius Achilæus krav på og han er den sande ejermand.
Hvis du, læser, ønsker at kende håndskriftets arving, beder jeg (dig) se venligst hen på
det underskrevne navn.
Hilarius Achilæus
Med egen hånd
Ingen søger himlen, undtagen gennem Kristus frelseren
Gid frelsen må komme fra dig, for andetstedsfra kommer den ikke.
Min kærlighed er blevet korsfæstet (note)På græsk står der: ’emos eros esaurotai’. Der er sandsynligvis tale om en stavefejl, idet der burde stå emos eros estaurotai: min kærlighed er blevet korsfæstet.
Hilarius Achileus, søn af Hilarius
Med sin egen hånd

16.januar
Olive Nettelhorst.
Den unge frue Olive Nettelhorst Gerloffs datter Caspar Paslick Fredrikssøn til Rønnebæksholm mp.(note)Ifølge O. Waldes kommentarer er denne tilføjelse skrevet af Caspar Paslick den yngre. Olive Nettelhorst blev siden hans kone.

26. juli
I år 1643 da var min farbroders søn her i Sorø og boede her hos Stephanius og var her fra onsdag til fredag. Så rejste han til Rønnebæksholm, Eilert Akeleye.

29.juli
I år 1643 den 29. juli rejste jeg og min broder Alexander til Rønnebæksholm. og her var barsel i Sorø den samme dag med hovmesters barn, og vi lå syge der begge to i otte dage, Eilert Akeleye.

13. august
I 1643 d. 13. aug. Da rejste jeg og min broder Alexander fra Rønnebæksholm til Sorø og den samme dag var der eksamen i skolen og vi var til eksamen og jeg havde brev til hovmesteren og til skolemesteren fra Knud Paslick. Eilert Akeleye (Tilføjet med en anden håndskrift: (note)O. Waldes tilføjelse: Side 83 under den 1. februar nævnes Fredrik. Paslicks og Magdalene Gabrielsdatters børn: Caspar Paslick, Fredik Paslick, Baltzar Paslick, Knud Paslick, Elsebeth Paslick, Margrette Paslich og Juditte Paslick. Stilen er sandsynligvis den yngre Caspar Paslicks. Knud Paselick Fredericksøn, Olive Nettelhorst Gerloffsdatter).

25. september
Den 25. september kom skolemester Holk fra Aarhus og havde ingen besked til os, den samme dag var Albert Hondorff her i Sorø og jeg fik papir af skolemesteren to ark.

21. november
I 1643 den 21. november da fik jeg besked fra Jonstrup.


Noter:

(15. januar)
På græsk står der: ’emos eros esaurotai’. Der er sandsynligvis tale om en stavefejl, idet der burde stå emos eros estaurotai: min kærlighed er blevet korsfæstet.

(16.januar)
Ifølge O. Waldes kommentarer er denne tilføjelse skrevet af Caspar Paslick den yngre. Olive Nettelhorst blev siden hans kone.

(13. august)
O. Waldes tilføjelse: Side 83 under den 1. februar nævnes Fredrik. Paslicks og Magdalene Gabrielsdatters børn: Caspar Paslick, Fredik Paslick, Baltzar Paslick, Knud Paslick, Elsebeth Paslick,  Margrette Paslich  og Juditte Paslick. Stilen er sandsynligvis den yngre Caspar Paslicks.