Kolofon

De, der deltog

Karen Groot Terkelsen oversættelse fra latin til dansk
Vivi Jensen viden om renæssance og udenrigspolitik
Hans Jørgen Andersen webmaster
Palle Birk Hansen projektledelse

Tak til dem, der bidrog

Dorothy Jones, Living History for at foranledige projektet
Uppsala Universitets Bibliotek for at stille Kalendariet til rådighed
Caroline Chevallier
Moa Bergquist
Archiv der Hansestadt Rostock for oplysninger om Paslich i Rostock
Gisa Franke
Rita Gralow, Wismar for tolkning af ordet Erbssen/Erbeingesessen
Karen Skovgaard-Petersen for konsulentbistand ved oversættelsen
Helle Poulsen oplysning om et græsk citat
Jørgen Hansen oversættelse af de tyske optegnelser
Sebastian Olden-Jørgensen oplysning om sprogligt uklare optegnelser
Næstved Museum for at huse projektet 2009-2012
Bikubens Fusionsfond i Næstved
v/ Danske Bank
for at finansiere hjemmesidens etablering
Websiten publiceret marts 2017
Seneste opdatering: december 2019