1580-1588

08.04.1580
I Kolding bliver den højfornemme prinsesse, fru Augusta etc., datter af vor ophøjede og gode konge, født i den 10. time før middag, i 1580.

22.04.1580
Denne dag, dagen før Jørgensdag i 1580 blev der påbegyndt en forhandling på Odense Rådhus, efter ønske af den kongelige majestæt, vor allernådigste herre, med vor adel, om at vælge hans majestæts søn, hr. hertug Christian. til fyrste og kommende konge af Danmark etc. Dette fandt sted umiddelbart efter og blev anerkendt med hele adelens samtykke. Gid Gud, som skænker konger et godt helbred, må bevare og beskytte både denne gode prins og dette blomstrende kongerige!

01.05.1580
På den fjerde søndag efter påske, i 1580 holdt vor ophøjede konge sit indtog i Odense by sammen med de berømmelige fyrster og herrer, hr. Hans den ældre, hr. Adolf og hr. Hans. den yngre, hertuger af Slesvig og Holsten, tillige med et strålende følge af den danske og holstenske adel for at fejre forleningsretten over hertugdømmet Slesvig og øen Femern.(note)Jf. Palle Birk Hansen: “særlige opdrag”

03.05.1580
På denne dag, i år 1580 fandt den højtidelige forleningshandling sted og den blev fejret med glans med overvældende talrigt og stort besøg i Odense. Den foregik på “et palads”, en tribune, der på dagen var blevet rejst og udsmykket til dette formål.  Under denne ceremoni overdrog vor ophøjede og gode konge hertugdømmet Slesvig og øen Femern til de højfornemme fyrster, hans farbrødre, brødrene hr. hertug Hans d. ældre og hr. Adolf samt hr. Hans. D. yngre, hertuger af Slesvig og Holsten, mens fanerne offentligt blev overdraget og kastet ud. Forinden var lenseden og troskabseden blevet garanteret og modtaget af de fornemme herrer i den form, som det var blevet aftalt det foregående år mellem hans majestæt og fyrsterne i forhandlingen om den sag.(note)
Jf. Palle Birk Hansen: “særlige opdrag”

01.10.1585
I 1585 afgik ved døden den berømmelige og gode fyrstinde fru Anna, hustru til hertug August, kurfyrste af Sachsen etc. og søster til vor ophøjede konge.

25.01.1586
[Hertug Adolf af Holsten] dør i år 1586 den 1. oktober på Gottorp slot.

16.07.1586
På denne gunstige dag, lørdag – i 1586 – har den fyrstelige landfoged på Rygen Claus von Ahnen på landsfyrstens bud og befaling i Guds navn vist mig til rette på gården Dambahn, som jeg har købt og betalt.

19.07.1586
I 1586. Tirsdag. Den 19. dennes drog jeg fra Løbnitz til Rostock. Jeg kørte forrest i min vogn sammen med min søn Frederik og min frue bagved i sin vogn, da mine to heste løb løbsk mellem landsbyerne Bendtwisch og Bartelsdorf, fordi kusken var skødesløs. Jeg var i stor fare på liv og lemmer, da jeg faldt hårdt ved at springe af vognen, men jeg blev denne gang nådigt bevaret og beskyttet af den gode Gud.

01.10.1586
I 1586 samme dag, d. 1. oktober, afgik den berømmelige og ædle fyrste, hertug Adolf af Holsten, ved døden.

14.10.1586
Nota bene. I 1586 dør den berømmelige og gode fyrstinde fru Elizabeth etc., hertuginde af Mecklenburg, faster og svigermoder til den ophøjede konge, vor nådige herre, ægtefælle til den berømmelige fyrste, hr. hertug Ulrich, fromt og fredeligt på Gedsør Kongsgård. Derhen havde den kongelige majestæt selv sammen med den ophøjede dronning meget elskværdigt ledsaget disse kære gæster på rejsen tilbage til det mecklenburgske hertugdømme: På dette sted, der visselig ikke er ret behageligt, blev de holdt tilbage i mere end tre hele uger af dårligt vejr, og dertil kom den ærefulde fyrstindes svagelige helbred.

24.01.1587
Min datterdatter Judith Sastrovias’ fødselsdag, datter af Dorothea. Hun blev bragt til verden på det fædrene gods Salchow denne dag, som var en tirsdag et kvarter efter den 9. aftentime. I 1587.

01.06.1587
Den første juni, to dage før pinsefesten i 1587 lagde mine kæreste sønner, Frederik og Nikolaj Paselick med deres lærer, hr. Martinus Nordanus ud fra forbjerget Gedser på vej til Tyskland. Vores gode mor i familien ledsagede dem uden problemer til Rostock. Siden skulle de fortsætte til det vidtberømte universitet i Heidelberg. Og da de skulle til at forlade Rostock og indlede rejsen, anbefalede hun dem i velvalgte ord med fromme bønner til Gud, vor beskytter, og til deres føromtalte huslærer. Gid han, den allernådigste Gud, må udvirke og sørge for, at vi atter kan se vore elskede sønner ikke blot frelste og uskadte men også som de bedste og lærdeste. Og lad os samtidig med forenede bønner bringe Gud selv en evig tak.

04.04.1588
Denne dag, hvor mindet om indstiftelsen af vor Herre, Jesus Kristi nadver fejres i den hellige uge, i 1588 forlod den mest ophøjede, mægtigste og bedste fyrste og herre, hr. Frederik II, Danmarks og Norges konge, min nådigste og mest velgørende herre, fromt og fredfyldt dette dødelige og kummerlige liv på hans majestæts slot, eller kloster, Antvorskov, for at drage til et lykkeligt og evigt liv, i sin alders 54. år, men i det 29. år af hans regeringstid. Senere, den 24. i maj måned, blev hans lig med et anseligt følge derfra ført til Ringsted og dernæst til Roskilde, og endelig en fredag den 5. dag i juni måned blev det ved kongelig ceremoni gravlagt i kapellet i vor Sankt. Lucius’ katedral.

05.06.1588
En kongelig begravelse fandt sted for hr. Frederik II, Danmarks og Norges etc. konge og vor mest velgørende herre i Roskilde, i Sankt Lucius’ kirke. I 1588. Fredag.