Uddannelse 1545-1553

Palle Birk Hansen

I henhold til oplysningerne i kalendariet kan man følge Paslich fra universitet til universitet. I 1547 afsluttede han 2 års ophold ved universitetet i Greifswald, altså fra 1545, hvor han var 15 år, til 1547, hvor han var 17. Hans vejleder i Greifswald var magister Sigismund Schørkel fra Naunburg.
I 1549 studerede han 19 år gammel ved universitetet i Wittenberg.
I marts 1553 var han ved Ingolstadt Universitet, og november samme år fik han sin licentiat-grad fra samme universitet.
Ind imellem studerede han ved universitetet i Rostock. Han stod således med en bred tysk universitetsbaggrund, da han flyttede til Danmark i 1557.

Kalendariet indeholder navnene på en lang række af datidens jurister, hvis skrifter Paslich stiftede bekendtskab med under sine studier

  • Johannes Andersen, specialist i pavelig ret, død i Bologna 1348
  • Johannes af Legnano (o. 1320-1383), død i Bologna
  • Jacob Alvarotus, specialist i lensret, død i Padua 1453
  • Franciscus Curtius, død i Pavia 1495
  • Hippolytus fra Marseille (1451-1529), død i Bologna
  • Andreas Alciatus (1492-1550), død i Pavia
  • Joachim Friis fra Rostock (-1551), licentiat i kirkelig og verdslig ret og professor i Frankfurt 1544-1547, senere doktor i kirkelig ret i Paris, død i Culmbach (Paslichs svoger)
  • Hieronymus Schurf (1481-1554), doktor i kirkelig og verdslig ret, død i Frankfurt a. d. Oder

Caspar Paslich har omhyggeligt indført, hvornår disse forfattere til hans lærebøger er døde.

Andreas Alciatus
(1492-1550)
italiensk jurist og forfatter
Hieronymus Schurf
1480-1554)
tysk jurist, doctor
Jacobus Alvarotus
1385-1453)
jurist, professor i i
Padua
Johannes af Legnano
(ca. 1320-1383)
italiensk jurist