1540-1549

13.02.1543
Dyren blev erobret af kejser Karl V på Bartholomæus’ dag. I 1543.

18.07.1543
Melchior Paselilch bliver født i den 12. nattetime i 1543 i Rostock.

18.02.1544
Joachim Friis fra Rostock blev udnævnt til licentiat i kirkelig og borgerlig ret (note)
Det latinske udtryk IV Licentiatus er en forkortelse for ’juris utriusque Licentiatus’, licentiat i kirkelig og borgerlig ret. i Frankfurt i 1544 efter Kristi i en alder af 21 år. På dette universitet varetog han i tre år et offentligt professorat, holdt forelæsninger og disputerede. Senere blev han i Paris udnævnt til doktor i kirkelig ret. Da han var vendt tilbage fra Frankrig, gik han i tjeneste hos den fornemme fyrste og herre, hr. markgreve Albert den yngre af Brandenburg.

25.07.1545
Nikolaj Paswalck den yngre bliver født denne dag i den 7. time og det 40. minut efter middag. I 1545.

28.04.1547
Jeg kom til Greifswald universitet i 1547, hvor jeg opholdt mig i to år under vejledning af magister Sigismund Schørkel fra Naunburg. Jeg spiste hos dr. Iohannes Schonefelt, sekretær.(note)Titlen sekretær betegner en ledende embedsmand knyttet til bystyret eller til universitetet.

05.06.1549
Jeg kom til Wittenbergs universitet. I 1549.

10.08.1549
Willichius Pasewalck blev født i den 3. time og det 50. minut efter middag. I 1549. I Rostock.


Noter:(18.02.1544)
Det latinske udtryk IV Licentiatus er en forkortelse for ’juris utriusque Licentiatus’, licentiat i kirkelig og borgerlig ret.

(28.4.1547)
Titlen sekretær betegner en ledende embedsmand knyttet til bystyret eller til universitetet.