Litteratur

Achen, Sven Tito: Danske adelsvåbener, en heraldisk nøgle, København 1973

Alstrup, Viggo: Københavns Ølhandlerforening af 1875, København 1900

Carlsen, Franziska: Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm,
København 1861

Colding, Poul: Paslick, Caspar, i Dansk Biografisk Leksikon, København 1940

Dahl, Kai R.: Den danske dues historie, i Standard for danske dueracer,
Specialklubben for danske Duer 1974

Danmarks Kirker Præstø Amt, 1935

Erichsen, John: Rønnebæksholm, en herregård ved Næstved, Næstved 2002

Grinder-Hansen Poul : Søren Abildgaard (1718-1791) – Fortiden på tegnebrættet, Nationalmuseet 2010.

Heise, A.: Bidrag til Familien Rosenkrantz’s Historie i 16. Århundredes sidste Halvdel, Historisk Tidsskrift 1886-87

Helms, H. J.: Næstved St. Peders Kloster (Skovkloster), Næstved 1940
Københavns Universitets Arkiv 1479-ca.1910,
Rigsarkivet, Vejledende Arkivregistranter XXI, København 1978

Rostock Arkiv oplysninger fra Dipl. Archivarin Gisa Franke,
Archiv der Hansestadt Rostock

Trap, J. P.: Danmark, Præstø Amt, femte udgave 1955

Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Århundrede, 1929

Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Århundrede, 6. udgave 1969

Wad, Gustav Ludvig: Fra Fyns Fortid 1924