Originaludgaven

Originaludgaven af de håndskrevne optegnelser i Casper Paslichs Calendarium kan her ses som indscannede opslag, inddelt månedsvis.
Siderne vises i indlejret pdf-fremviser, hvori der kan bladres, zoomes og panoreres.

Start her med januar eller vælg måned fra undermenuen på denne side.

Eksempel på opslag, her optegnelserne fra 28. og 29. november

Indscanningen er foretaget på Uppsala Universitetsbibliotek hvor kalendariet befinder sig.
Enkelte steder har optegnelserne været svage og er ikke synlige/læselige på scanningerne. Her må vi henvise til udskriften af optegnelserne trykt i “Danske Magasin” 1915.