Oversættelse opsat direkte som kalendarium, månedsinddelt

Den danske oversættelse er her opsat direkte som kalendarium og opdelt månedsvis. Det er dermed muligt at sammenholde oversættelsen med såvel den indscannede udskrift på latin fra Danske Magazin 2015 som den indscannede version af de originale optegnelser, – begge foreligger også ordnet månedsvis.

Start her (januar) eller vælg måned fra undermenuen på denne side.