Oktober

01.10
1585 afgik ved døden den berømmelige og gode fyrstinde, fru Anna, hustru til hertug August, kurfyrste af Sachsen etc., og søster til vor ophøjede konge.

1586 1586 samme dag, d. 1. oktober, afgik den berømmelige og ædle fyrste, hertug Adolf af Holsten, ved døden.

06.10
1579. Denne dag, tirsdag, fejres min datter Catharinas bryllup i Bergen på Rygen ved en beskeden højtidelighed – Gid det må blive til held , lykke og fremgang såvel for min gode datter og kære svigerson, som for både Normann- og Paselichslægten.

07.10
1579. Der blev kastet glans og ære over min datter Catharinas bryllup, ved at gesandter var til stede både fra den ophøjede og gode konge af Danmark og Norge, min nådigste herre, og fra de berømmelige fyrster og fyrstinder af Pommern og Mecklenburg, tillige med deputerede fra adskillige byer og universiteter ; gaver af guld og sølv, i et ganske stort antal og af betydelig værdi, overbringes offentligt i Bergen, i nonnernes spisesal, ledsaget af højtidelige taler.

11.10
På denne dag rejste vi fra Bergen og i Guds navn førte jeg min kære datter til hendes nye ægtemand Henrik Normann på hans fædrene gods, Dubnitz, beliggende i Jasmund.

14.10
Nota bene. I 1586 dør den berømmelige og gode fyrstinde fru Elizabeth etc., hertuginde af Mecklenburg, faster og svigermoder til den ophøjede konge, vor nådige herre, ægtefælle til den berømmelige fyrste, hr. hertug Ulrich, fromt og fredeligt på Gedsør Kongsgård. Derhen havde den kongelige majestæt selv sammen med den ophøjede dronning meget elskværdigt ledsaget disse kære gæster på rejsen tilbage til det mecklenburgske hertugdømme: På dette sted, der visselig ikke er ret behageligt, blev de holdt tilbage i mere end tre hele uger af dårligt vejr, og dertil kom den ærefulde fyrstindes svagelige helbred.

16.10
Denne dag i 1579, efter at min datter Catharinas bryllup var fejret på Rygen, var jeg i Wolgast hos vor berømmelige og gode fyrste, hr. hertug Ernst Ludvig etc. Efter at jeg var blevet behandlet særdeles nådigt og havde fået en guldkæde i gave, rejste jeg derfra den følgende dag.

18.10
1553. Jeg kom til Venedig, den mest berømte handelsby i hele verden.

19.10
1551. Dargemerus Pasewalch bliver født i den 10. time efter middag og i det 10. minut i Rostock.

22.10
(1553) Jeg kom til Padua. Samme år som ovenfor

24.10
Denne dag, mellem den 11. og 12. time ved middag i 1575, døde rigshovmester Peder Oxe af Gisselfeldt på Frederiksborg slot.

27.10
1575 dør i København den sødeste og smukkeste pige, min datter, Anna Paselckes, da hun gik i sit ottende år.

28.10
(1553)(note)Årstallet 1553 nævnes ikke i CP’s dagbog. Dette gentager sig både ved flere af de andre optegnelser fra udlandsrejsen i 1553 og 1554 og enkelte gange senere. Jeg kom til Ferrara i løbet af mit år i udlandet

I 1564. For anden gang tog jeg del i den kongelige danske majestæts hverv i Wien i Østrig ved den romerske kejsers hof, hvor den højhellige romerske kejser Maximilian II denne dag hørte mig fremlægge min nådigste herres ærinder og hverv. Som kollega i dette gesandtskab havde jeg den fornemme og fortræffelige mand, hr. Jørgen Rosenkrantz, rigsråd for Danmarks rige.

I 1573 Den 28. dennes fejres bryllup i Kolding mellem den ophøjede fyrste, hertug Christopher af Mecklenburg etc. og fru Dorothea, datter af kong Frederik I af Danmark, hertuginde af Slesvig og Holsten. Der var vor ophøjede konges førstefødte datter, prinsesse Elizabeth blevet døbt på det samme tidspunkt.


Noter:

(28.10)
Årstallet 1553 nævnes ikke i CP’s dagbog. Dette gentager sig både ved flere af de andre optegnelser fra udlandsrejsen i 1553 og 1554 og enkelte gange senere.