November

01.11
Caspar Pasellick bliver født i år 1530 i den 3. time og det 30.minut efter middag i Rostock.

Denne dag, da jeg fyldte mit 23. år, kom jeg til universitetet i Bologna, som vi med rette og i sandhed kalder studiernes moder. Om dette universitet siges det med fuld ret: Bologna belærer – Bologna frembringer de bedste doktorer etc. Gid du(note)Her tiltaler Caspar Paslich sandsynligvis sig selv. må holde dig for øje, at du i erindring om de største velgerninger for evigt er knyttet til hr. doktor Marianus Socinus den yngre, den mest berømte jurist i hele Europa, og til hans efterslægt.

06.11
Mandag. Denne dag i år 1564 fejres bryllup mellem den berømte mand hr. Joachimus Raijmarus, licentiat i kirkelig og borgerlig ret og den højtansete jomfru, Ilse Friis, min kære hustrus søster.

21.11
Firenze ” la bella”.

23.11
Til Siena, hvor engang Frankrigs konges garnison lå.

Freden mellem den ophøjede fyrste, hr. Frederik, danskernes konge etc. og gesandterne fra Sverige og fra byen Lybeck blev sluttet og genoprettet i 1568 i Roskilde. Men senere blev den forkastet af svenskerne.

25.11
1554. NB. Denne dag, efter afslutningen af eftermiddagens gudstjeneste stod jeg og talte elskværdigt med min kære fader, da jeg pludselig på den mest gemene måde blev dødeligt såret i højre skulder af en forbryderisk slyngel, Johannes Schrøder fra Rostock, der affyrede syv små kugler fra en bøsse for øjnene af min fader. Mens vi holdt ham tilbage i kirken, blev han pågrebet af betjente, kastet i fængsel, og den følgende lørdag blev den fortjente dødsstraf eksekveret, skønt jeg forsøgte at mægle og gik i forbøn for ham..

28.11
Tre dage efter at jeg var blevet såret, var min tilstand så kritisk, at jeg modtog Jesu Christi, Guds søns hellige legeme og dyrebare blod. Rådsherrer og adskillige borgere fra min uvens familie blev sendt til mig, for at de kunne blive klar over min sidste vilje. Dem svarede jeg imidlertid som sig hør og bør, for så vidt som min betydelige svaghed dengang tillod det.

I det herrens år 1559. I den 11. time og 30. minut om middagen bliver min kære datter Dorothea født i byen Kolding i det nordlige Jylland. Hende løftede Danmarks ophøjede dronning Dorothea nådigt op fra dåben.

29.11
1553.Fredag. Jeg kom til Rom, til hr. Doktor Laurentius Kerckhof, min oprigtige ven.


Noter:

(01.11)
Her tiltaler Caspar Paslich sandsynligvis sig selv.