Juli

01.07
1453. Jacob Alvarotus, søn af Alvarotus, en fremragende jurist med særlig forstand på at overdrage len, dør i Padua. I 1453.

05.07
1578. Denne gunstige dag, en lørdag, er købet af landsbyen, Store og Lille Grubnow, beliggende over for Liddow blevet afgjort mellem mig og forstanderen i Sct. Jacob, og dette gods er overladt mig til arv og eje for den forhandlede købssum, som jeg har betalt kontant.

07.07
Johannes Andreæ, retskyndig i pavelig ret, dør i Bologna i 1348. Jeg så hans gravmæle i San Dominicus kirken.(note)I den latinske tekst står der: Vidi ad S Dominicum. Der er sandsynligvis underforstået ordet ‘monumentum’ (gravmæle) efter vidi. Samme ord er også underforstået i optegnelsen fra 13.02.1529.

11.07
1557. Søndag. På denne dag fejres min søster Agnetes bryllup med hendes forlovede, Zabelus Oseborn Sundense i klosteret, der tilhører Pommerns hertug, Philip af Campe.

16.07
På denne gunstige dag – i 1586 – har den fyrstelige landfoged på Rygen Claus von Ahnen på landsfyrstens bud og befaling i Guds navn vist mig til rette på gården Dambahn, som jeg har købt og betalt.

18.07
1543. Melchior Paselilch bliver født i den 12. nattetime i 1543 i Rostock..

Denne dag forelagde jeg i ydmyghed min beslutning om at bortlove min datter Catharina i Tyskland for vor ophøjede og gode konge, da hans majestær opholdt sig i landsbyen Ballerup og morede sig med at gå på jagt. Denne beslutning modsatte hans majestæt sig ikke, og jeg rejste derpå bort – godt behandlet – og bortlovede min førnævnte datter til Henrik Normann.

19.07
1586. Tirsdag. Den 19. dennes drog jeg fra Løbnitz til Rostock. Jeg kørte forrest i min vogn sammen med min søn Frederik og min frue bagved i sin vogn, da mine to heste løb løbsk mellem landsbyerne Bendtwisch og Bartelsdorf, fordi kusken var skødesløs. Jeg var i stor fare på liv og lemmer, da jeg faldt hårdt ved at springe af vognen, men jeg blev denne gang nådigt bevaret og beskyttet af den gode Gud..

20.07
Søndag. Denne dag, i 1572, i den højeste treenigheds navn forenes i ægteskab den berømmelige og smukke prinsesse, fru hertuginde Sophie af Mecklenburg etc. med vor ophøjede og gode konge, hr. Frederik II. Derefter blev hun som Danmarks udpegede dronning kronet i byen København. i Vor Frue kirke ved de traditionelle, højtidelige ceremonier.
Af hele mit hjerte beder jeg Gud om, at dette må blive til lykke, fremgang og velsignelse for de berømmelige personer, der er forenede i dette ægteskab og for disse kongedømmer og provinser.

25.07
1545. Nikolaj Pasewalck den yngre bliver født denne dag i den 7. time og det 4o. minut efter middag.

26.07
1565. Torsdag. På denne dag dør min førstefødte og – blandt andre døtre – kæreste datter Tilsca, mellem den 9. og 10. time før middag, efter at hun på den 22. dag i denne måned var blevet angrebet af pest, i Rostock.

30.07
1495. Juristen Franciscus Curtius dør i Pavia.

31.07
Tirsdag. Denne dag, mellem den 5. og 6. aftentime dør min kæreste søster Judith Paselich i Rostock.


Note:

(07.07)
I den latinske tekst står der: Vidi ad S Dominicum. Der er sandsynligvis underforstået ordet ‘monumentum’ (gravmæle) efter vidi. Samme ord er også underforstået i optegnelsen fra 13.02.1529.