Marts

03.03
1558. Torsdag efter den første søndag i fasten i 1558 blev jeg indført som dekan i koret af Roskilde kapitlet (note)Jf. Palle Birk Hansen: “Ansættelse i København 1557” og jeg fik tildelt et kapitelsæde under den traditionelle ceremoni. I den højeste treenigheds navn. I 1558. De tildelte mig en korstol, som de kalder det, i koret og et sæde i kapitlets forsamling.

14.03
1553. Jeg boede sammen med Doktor Franziscus Zoanettus fra Bologna, retslærd og ledende professor.(note)Den latinske tekst lyder: ‘Professore primario, in ordinario matutino’. Muligvis menes der, at professorens forelæsninger lå om morgenen eller om formiddagen. En præcis forståelse af de tre sidste ord er ikke mulig. Manden havde stor betydning for mine studier.

15.03
Denne dag, som var en søndag i 1568, dør i fromhed min kære fader, Claus Paselick, mellem den 5. og 6. morgentime i sit hus i Rostock.

21.03
1551. I Wittenberg og mange andre steder ved floden Elben blev der set tre bisole(note)Et optisk fænomen, der ses som en stærkt lysende plet i en lysende ring om solen. (Gyldendal, Den store danske encyklopædi). et kvarter før den 8. morgentime og de blev iagttaget uafbrudt lige frem til den 9. time.

24.03
1554. Jeg vendte tilbage til fædrelandet fra et langt og møjsommeligt ophold i udlandet sammen med den vidtberømte mand hr. Doktor Valentinus Geerdes, som jeg havde truffet i Amsterdam.

25.03
Denne dag, i 1579, blev den gamle og alvorlige strid, som herskede mellem på den ene side Danmarks ophøjede konge og kongerige og på den anden side hertugerne af Slesvig og Holsten bragt til en lykkelig afslutning ved en sammenkomst og forhandling i Odense.

27.03
I det herrens år 1560, var jeg. af Danmarks ophøjede konge Frederik II blevet sendt som gesandt til den uovervindelige fyrste, den romerske kejser Ferdinand.
I nærværelse af hans hellige kejserlige majestæt bestred jeg denne dag hvervet som talsmand på vegne af den ophøjede konge og hertugerne Hans og Adolf af Holsten.

31.03
1560. Igen hørte den allerhelligste romerske Kejser Ferdinand I. mig i Wien i Østrig, alene i sit soveværelse, mens jeg fremførte, hvad Danmarks ophøjede konge, Frederik II. havde pålagt mig. Han talte meget nådigt med mig hen imod en time, uden at der var nogen rådgivere til stede.


Noter:

(03.03)
Jf. Palle Birk Hansen: “Ansættelse i København 1557”

(14.03)
Den latinske tekst lyder: ‘Professore primario, in ordinario matutino’. Muligvis menes der, at professorens forelæsninger lå om morgenen eller om formiddagen. En præcis forståelse af de tre sidste ord er ikke mulig.

(21.03)
Et optisk fænomen, der ses som en stærkt lysende plet i en lysende ring om solen. (Gyldendal, Den store danske encyklopædi).