April

04.04
Denne dag i 1560, i den allerhelligste romerske kejser Ferdinand I’s palads i Wien, søgte og opnåede jeg som talsmand sammen med mine kolleger: adelsmændene Albert Truchses og Henrik von der Wisch forleningsret (note)Jf. Palle Birk Hansen: “Særlige opdrag” over hertugdømmet Holsten, Stormarn og Ditmarsken på vegne af den danske konge, Frederik II og de berømmelige hertuger Hans og Adolf af Holsten. Denne handling var offentlig og – efter fyrsternes tradition i det romerske kejserrige – meget højtidelig. I den deltog kejseren som lensherre sammen med sønnen, ærkehertug Karl af Østrig og mange førende mænd, grever og kongers og fyrsters gesandter. I forbindelse med dette gesandtskab opnåede vi tillige af hans kejserlige majestæt en bekræftelse på de dokumenter, som kongen og hertugerne havde udfærdiget det foregående år med Ditmarskerne angående krigen, der var blevet udkæmpet med et godt resultat. Gud være velsignet i sekler.

08.04
Denne dag i 1560, i den allerhelligste romerske kejser Ferdinand I’s palads i Wien, søgte og opnåede jeg som talsmand sammen med mine kolleger: adelsmændene Albert Truchses og Henrik von der Wisch forleningsret over hertugdømmet Holsten, Stormarn og Ditmarsken på vegne af den danske konge, Frederik II og de berømmelige hertuger Hans og Adolf af Holsten. Denne handling var offentlig og – efter fyrsternes tradition i det romerske kejserrige – meget højtidelig. I den deltog kejseren som lensherre sammen med sønnen, ærkehertug Karl af Østrig og mange førende mænd, grever og kongers og fyrsters gesandter. I forbindelse med dette gesandtskab opnåede vi tillige af hans kejserlige majestæt en bekræftelse på de dokumenter, som kongen og hertugerne havde udfærdiget det foregående år med Ditmarskerne angående krigen, der var blevet udkæmpet med et godt resultat. Gud være velsignet i sekler.

I Kolding bliver den højfornemme prinsesse, fru Augusta etc., datter af vor ophøjede og gode konge, født i den 10. time før middag, i 1580.

12.04
1554. [Hieronymus Schurf, doktor i kirkelig og verdslig ret] Død i Frankfurt an der Oder.

22.04
Denne dag, dagen før Jørgensdag i 1580 blev der påbegyndt en forhandling på Odense Rådhus, efter ønske af den kongelige majestæt, vor allernådigste herre, med vor adel, om at vælge hans majestæts søn, hr. hertug Christian. til fyrste og kommende konge af Danmark etc. Dette fandt sted umiddelbart efter og blev anerkendt med hele adelens samtykke. Gid Gud, som skænker konger et godt helbred, må bevare og beskytte både denne gode prins og dette blomstrende kongerige!

28.04
Jeg kom til Greifwalds universitet i år 1547, hvor jeg opholdt mig i to år under vejledning af Magister Sigismund Schørkel fra Naumburg. Jeg spiste hos dr. Iohannes Schonefelt, sekretær.(note)Titlen sekretær betegner en ledende embedsmand knyttet til bystyret eller til universitetet.

Baldus fra Perugia dør i Pavia i 1400 denne dag ved morgengry. Jeg har set hans grav og epitafium i S. Franciscus’ kirke.


Noter:

(04.04)
Jf. Palle Birk Hansen: “Særlige opdrag”

(28.04)
Titlen sekretær betegner en ledende embedsmand knyttet til bystyret eller til universitetet.